Τετάρτη, Αύγουστος 21, 2019
Text Size
GreekEnglish (United Kingdom)

ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

1. ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ Κ’ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ : Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων, ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια.
2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ : Πρέπει να είναι ελληνική , ευρωπαϊκή ή διεθνής κ’ να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν .
3. ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ : Υπάρχει επιβάρυνση 4 € ημερησίως .
4. ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ : 24 ώρες .
5. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Κ’ ΕΓΓΥΗΣΗ : Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή πιστωτικής κάρτας .
6. ΚΑΥΣΙΜΑ : Επιβαρύνουν το μισθωτή του αυτοκινήτου .
7. ΦΟΡΟΙ : Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν 24 % Φ.Π.Α. .
8. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. : Τυχόν πρόστιμα κ’ διοικητικές κυρώσεις , βαρύνουν το μισθωτή .
9. ΤΑΞΙΔΙ εκτός Ελλάδας κ’ μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο γίνεται μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότηση του γραφείου .
10. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ : 24 ώρες την ημέρα .
11. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ Κ’ ΧΑΡΤΕΣ : Διατίθενται χωρίς οικονομική επιβάρυνση , κατόπιν ζήτησης από τον πελάτη .
12. Παιδικά καθIσματα κ’ αντιολισθητικές αλυσIδες : Επιπλέον ημερήσια χρέωση 3 € .
13. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ : Από τις 21:00 έως τις 08:30 επιβαρύνεται με 15 € .
14. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ Κ’ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ : Επιβάρυνση 0,30 € / χλμ .
15. ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ : Το ALMA έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις και όταν το γραφείο το κρίνει απαραίτητο .
16. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ : Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση . Κατά την έναρξη της ενοικίασης ισχύουν οι τιμές τις οποίες έχει εγκρίνει η Διεύθυνση Τουρισμού .
17. ΑΣΦΑΛΕΙΑ : Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις: α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων έως 500.000 € β) Υλικές ζημιές τρίτων ( εξαιρουμένου του αυτοκινήτου του ALMA ) έως 100.000 € γ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του αυτοκινήτου κατά το χρόνο του ατυχήματος μείον 20% .
18. ΚΑΛΥΨΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ : Η ευθύνη του ενοικιαστή περιορίζεται στα 600 € για τις κατηγορίες A – C και στα 750 € για τις κατηγορίες D – F1 , αν δεχτεί να πληρώσει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των 10 € για τις κατηγορίες A – C και το ποσό των 12 € για τις υπόλοιπες κατηγορίες .
19. ΚΑΛΥΨΗ ΠΥΡΟΣ – ΚΛΟΠΗΣ : Η ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση πυρκαγιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου περιορίζεται στα 600 € για όλες τις κατηγορίες , εφόσον δεχθεί τους όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλει ημερησίως το ποσό των 5 € . Απώλειες προσωπικών αντικειμένων δεν καλύπτονται .
20. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ : Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται ολοκληρωτικά των ανωτέρω ποσών ( παρ. 18 και 19 ) εάν αποδεχθεί να πληρώσει για κάθε ημέρα ενοικίασης το επιπλέον ποσό των 10 € . Ανεξάρτητα εάν ο πελάτης έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη κάλυψη , υποχρεούται ούτως στην πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που μπορεί να προκαλέσει στον εσωτερικό χώρο , στο κάτω μέρος ή τους τροχούς και τα ελαστικά του αυτοκινήτου , καθώς επίσης και αν η ζημιά προκλήθηκε από παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ή κατά τη μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο .
21. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ Κ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ : Είναι δυνατή έναντι 4 € ημερησίως και καλύπτει : α) Τον οδηγό μέχρι του ποσού των 8.500 € σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας β) Τους επιβαίνοντες για οποιαδήποτε σωματική βλάβη ( θάνατο, έξοδα, μόνιμη ολική ανικανότητα ) μέχρι του ποσού των 500.000 € .
türk porno izle porno izle porn izle grup porno izle amatör porno izle hemşire pornosu izle boşalma porno izle adult izle sex izle türk porno izle porno izle porn izle grup porno izle amatör porno izle hemşire pornosu izle boşalma porno izle adult izle sex izle